Krypdyr inkludert dinosaurer

Dinosaurer er en stor gruppe landlevende krypdyr som oppstod for om lag 250 millioner år siden, og som var veldig viktige frem til de ble utryddet for om lag 66 millioner år siden.Dinosaurene dominerte i tidsperiodene trias, jura og kritt. For 66 millioner år siden døde mange dinosaurer ut på grensen mellom tidsperiodene kritt og paleogen, trolig etter et stort meteorittnedslag i Chicxulub-krateret i Mexico.En gruppe overlevde masseutryddelsen og denne gruppen er over tid blitt det vi kjenner som fuglene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lene Liebe Delsett

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 110 artikler: