Skrekkøgler er en lite brukt betegnelse på dinosaurer.