Syntarsus er et navn som i en periode ble brukt på dinosaurslekten Megapnosaurus.