Xenisme, det at andre celler enn kimen i frøet påvirkes av gener fra faren. Blomsterplantenes frøhvite er triploid med to kromosomsett fra moren (embryosekkens diploide sentralkjerne) og ett fra faren (pollenkornets ene haploide kjerne). Farplantens gener virker derfor ikke bare på kimen, men også på frøhvitens egenskaper, f.eks. farge på frø hos mais.