Transposon. Pigmentflekker på mais forårsaket av transposoner.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Transposon er korte DNA-sekvenser som kan forflytte seg innenfor genomet til organismer som bakterier, planter, dyr og mennesker. De kan både forflytte seg innen samme kromosom eller over til andre kromosomer. De to hovedtypene transposoner som finnes er DNA-transposon og retrotransposon.

Faktaboks

Uttale

transpos'on

Også kjent som
transposerbare genetiske elementer (TGE), «hoppende gen»

Transposonene kan føre til mutasjoner når de settes inn i aktive gener, kan øke mengden DNA i genomet og er viktig for evolusjonen hos bakterier, planter og dyr.

To hovedtyper

Det finnes to hovedtyper transposoner, kalt DNA-transposoner og retrotransposoner. DNA-transposoner flytter seg ved å klippe ut og lime seg inn i ulike områder av genomet, mens retrotransposoner bruker RNA som et mellomprodukt for å lage kopier av seg selv og deretter sette dem inn på nye steder i genomet.

Transposoner inneholder et gen som koder for enzymet transposase. Dette er involvert i å klippe ut selve transposonet. I hver ende av transposonet er det korte identiske DNA-sekvenser, som er lest i motsatt retning. Disse kalles inverterte repeterte basesekvenser.

DNA-transposon

Når DNA-transposoner skal flytte seg, blir enzymet transposase brukt til å klippe ut transposonet fra sitt nåværende sted i genomet. Deretter beveger transposonet seg i cellen til det stedet det skal limes inn i genomet.

Retrotransposon

Et retrotransposon blir først transkribert fra DNA til RNA ved hjelp av enzymet RNA-polymerase. RNA-tråden inneholder informasjonen som er kodet av retrotransposonet. Ved hjelp av enzymet revers transkriptase blir RNA-tråden oversatt til en komplementær DNA-kopi (cDNA), før det blir laget dobbelttrådet DNA og retrotransposonet kan bli satt inn i kromosomet på et nytt sted.

Det er to typer retrotransposoner:

  1. lange terminale repeterte retrotransposoner (LTR), som har lange identiske DNA-sekvenser repertert i meget stort antall i hver ende av retrotransposonet
  2. ikke-lange terminale repeterte retrotransposoner (ikke-LTR)

Funksjon

Tidligere ble transposoner kalt «søppel-DNA», fordi man mente at de ikke hadde noen funksjon. Forskning har vist at transposoner spiller en viktig rolle i ulike genetiske prosesser. Transposoner påvirker evolusjon av gener, genregulering og bidrar til å endre genomet ved å flytte, kopiere, snu og integrere DNA-sekvenser på nye steder i kromosomene. Slike endringer kan føre til mutasjoner. Kopierte gensekvenser kan føre til hårnålsløkker (palindromer), som kan forårsake dobbelt-trådig brudd i DNA. Dette kan ha betydning for utvikling av sykdommer og kreft.

I planter kan transposoner bli aktivert under stress, noe som kan bidra til en evolusjonær tilpasning til voksestedet.

Evolusjon

Transposoner har hatt en enorm betydning for evolusjonen av artene på Jorden. Fylogenetiske studier viser at transposoner kan være flere millioner år gamle. De virker som selvstendige (autonome) «parasitter», og de kan utgjøre store deler av genomet hos planter, dyr og mennesker. Retrotransposoner har sannsynligvis sin opprinnelse fra virus.

Transposoner forklarer C-verdi-paradokset hos eukaryote organismer. C-verdien er mengden DNA i det haploide genomet, og den varierer svært mye mellom forskjellige organismegrupper, og også innen en gruppe. For eksempel, kan variasjonen i C-verdien mellom planteartene være så stor som 2000 ganger. Planter som er forholdsvis enkle organismer, kan ha et mye større genom enn det man finner hos mennesker. Hos mennesket utgjør transposoner rundt 50–60 prosent av genomet, men hos noen planter kan transposoner og retrotransposoner utgjøre opptil 90 prosent av genomet.

Historikk

Transpononer ble oppdaget av den amerikanske genetikeren Barbara McClintock på 1930-tallet. Hun studerte årsaken til pigmentmønstre i aleuronlaget i maiskorn. McClintock viste at stykker med DNA kan flytte seg inn i gener som deltar i biosyntesen av pigmenter (antocyaniner) og inaktivere dem. På 1950-tallet, da Watson, Crick og Franklin utledet strukturen til DNA, trodde man at DNA var et stabilt molekyl. Derfor var det ingen som forstod rekkevidden av de banebrytende maisforsøkene som Barbara McClintock utførte i samme tidsperiode, hvor hun fant ut at DNA er et grunnleggende ustabilt molekyl i cellene, selv om man kan isolere intakt meget gammelt fossilt DNA.

Barbara McClintock kalte transpononer for «hoppende gener» eller kontrollelementer. Transposoner kan gi pigmenterflekker på blomster og er kjent fra petunia, løvemunn og mirakelblomst. Senere fant andre forskere transposoner hos bakterier, planter, sopp og dyr.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg