Ildringen, jordskjelvsone som går rundt hele Stillehavet. Ildringen har fått navnet etter de mange aktive vulkanene som finnes her. Ildringen dannes ved at stillehavsplaten skyves ned under kontinentene rundt Stillehavet (subduksjon). Subduksjonen medfører friksjon og oppbygging av sterke spenninger i jordskorpen. Friksjonen fører til delvis oppsmelting og vulkanisme, mens plutselig utløsning av spenningene fører til jordskjelv.