Komatiitt, en olivinrik lavabergart, beskrevet som en ny vulkansk bergartstype fra Sør-Afrika i 1969. Slike bergarter er senere påvist i prekambriske områder en rekke steder i verden. Fra Norge er det kjent forekomster i det såkalte Karasjok-grønnsteinsbelte.