Erts, gammelt juridisk-økonomisk begrep som definisjonsmessig omfatter alle mineraler og bergarter som inneholder et tungt metall (densitet over 5 g/cm3). Det dekkes nærmest av ordet malm-mineral. Betegnelsen var lovfestet i Norge, i lov angående bergverksdriften 14. juli 1842, men er ikke brukt i lovteksten etter 1974.