Vulkanologi

Vulkan, åpning i jordskorpen hvor magma og gass transporteres opp i dagen fra Jordens indre, eller fra andre planeters indre. Magma er smeltet materiale som blir til en bergart når det størkner. Begrepet vulkan omfatter også fjellet som dannes rundt åpningen. Magma som renner ut på overflaten, kalles lava. Hendelser der lava og annet materiale strømmer ut fra vulkanen kalles for utbrudd. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Haakon Fossen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 38 artikler:

G

  1. geysir