Overflate-til-volum-forhold
Figuren viser at forholdet mellom overflate og volum for en kule stiger drastisk når kulens diameter er under 20 nm.
Overflate-til-volum-forhold
Lisens: CC BY SA 3.0
Overflateareal
Deler man et materiale opp i mindre deler, dannes det flere overflater. En terning med sider på 1 cm har et volum på 1 cm2 og et overflateareal på 6 cm2. Deler man terningen i åtte mindre terninger med sider på 0,5 cm, har alle terningene til sammen 12 cm2 overflateareal, mens samlet volum fremdeles er 1 cm2. Deler man opp i terninger med sider på 1 nm, har terningene totalt 6000 m2 overflateareal, ca. ⅚ av en fotballbane. Ettersom mer overflate betyr færre bindinger mellom atomene, vil nanopartikler ha færre bindinger som må brytes for å smelte.
Overflateareal
Lisens: CC BY SA 3.0
Smeltepunkt Au-nanopartikler
Grafen viser hvordan smeltepunktet for gullnanopartikler drastisk synker når diameteren på partiklene er under 10 nm. Eksperimenter ned til 400 °C viser en tett sammenheng med denne relasjonen. Det normale smeltepunktet til gull er 1064 °C.
Smeltepunkt Au-nanopartikler
Lisens: CC BY SA 3.0

Smeltepunktsreduksjon er det at smeltepunktet for nanomaterialer blir lavere når størrelsen på nanomaterialene minker. Dette skjer ikke for materialer i større skala, for smeltepunktet vil bare minke når den minste dimensjonen til materialet er under en kritisk størrelse. For metalliske nanopartikler er denne kritiske størrelsen vanligvis under 50 nanometer (nm). Ved at størrelsen på nanomaterialene blir redusert, kan smeltepunktet nå flere hundre grader under materialets normale smeltepunkt.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk: melting point depression

Beskrivelse

Smeltepunktet til et materiale bestemmes av styrken på og antallet kjemiske bindinger som må brytes for at atomer skal frigjøres fra materialets faste struktur, slik at det smelter. Smeltepunktsreduksjonen oppstår fordi nanomaterialer er så små og dermed har mye større overflate i forhold til volum enn andre materialer. Atomene på overflaten av et materiale er bundet til færre atomer enn atomene inne i materialet. Det er fordi atomene inne i materialet har naboer på alle sider, mens atomene på overflaten ikke har naboatomer på siden som vender ut fra materialet. For de aller minste nanomaterialene vil nesten alle atomene ligge på overflaten, og det gjennomsnittlige antallet bindinger som må brytes per atom blir dermed mindre. Derfor smelter partiklene ved en lavere temperatur.

For å forstå hvorfor nanomaterialer har så mye større overflate i forhold til volum enn andre materialer, kan man se for seg en terning med kanter på 1 cm, som dermed har et volum på 1 cm³. Terningen har seks sider og dermed overflateareal på 6 cm². Dersom man splitter terningen på tvers av alle kantene, får man åtte terninger med 0,5 cm lange kanter. Det samlede overflatearealet blir 8×6×(0,5 cm)²= 12 cm², mens det samlede volumet er det samme som før. Deler man terningen opp i enda mindre terninger med 1 nm lange kanter, vil man få et overflateareal på 6000 m², som tilsvarer 60 millioner cm², eller ca. ⅚ av en FIFA-godkjent fotballbane. Altså vil nanokubene med kanter på 1 nm totalt ha 60 millioner ganger mer overflate enn hvis den samme mengden materiale utgjør en terning med kanter på 1 cm, og dermed vil de også ha 60 millioner ganger flere overflateatomer.

Fenomenet er mest tydelig for nanopartikler, nanorør og nanotråder, men kan også observeres for tynnfilmer. Dette kommer av at det er de førstnevnte geometriene som har størst andel atomer på overflaten. Det er utarbeidet store mengder data for smeltepunktet til kuleformede nanopartikler. Et eksempel er gull, som vanligvis smelter ved en temperatur på 1064 °C. For nanopartikler av gull synker smeltepunktet raskt når partiklenes diameter er under 10 nm, og man har kalkulert at gullpartikler med en diameter på 2 nm har smeltepunkt rundt 57 °C.

Det finnes flere slike matematiske modeller for å beskrive denne egenskapen hos nanopartikler. Disse modellene er basert på tilnærminger som gjør at de typisk feiler når diameteren blir under 5 nm. Under denne størrelsen blir det også vanskelig å få gode resultater eksperimentelt. Det er vanskelig å lage løsninger med nanopartikler av én enkelt størrelse og form. Ettersom ulik form gir ulikt smeltepunkt, er det vanskelig å måle smeltepunkt eksperimentelt for de minste nanopartiklene. Hvilken metode som brukes for å bestemme når en partikkel har smeltet, har også mye å si for hvilket resultat man får. Ettersom partiklenes smeltepunkt har viktige implikasjoner for bruksområdene til nanopartikler, jobbes det fortsatt med å finne modeller som kan beskrive smeltepunktet eksakt også for de minste partiklene.

Bestemmelse av smeltepunkt

Smeltepunktsreduksjon ble forutsagt allerede i 1909, men ble først eksperimentelt påvist i 1954 ved bruk av et transmisjonselektronmikroskop (TEM). Dette er fremdeles en vanlig metode for å finne smeltepunktet til nanomaterialer.

Transmisjonselektronmikroskop (TEM)

Den sterke elektronstrålen i mikroskopet er nok til å smelte nanomaterialene. Temperaturen bestemmes ved å justere intensiteten på elektronstrålen. Smeltepunktet identifiseres ved å se på elektrondiffraksjonsmønsteret man får fra mikroskopet. Dette er et mønster som dannes ut i fra elektronenes vei gjennom materialet, og gir en pekepinn på hvordan atomene ligger i forhold til hverandre. Når diffraksjonsmønsteret endres fra ordnet til diffust, betyr det at atomene mister sitt krystallinske mønster, og begynner å flyte rundt hverandre. Med andre ord har partikkelen gått fra fast stoff til væske.

Ved hjelp av TEM kan man se hvordan partiklene ser ut og måle størrelsen deres og dermed bruke teknikken på partikler med ulike størrelser i samme prøve. Ulempen med TEM er at det krever vakuum, noe som medfører at smeltepunktet ikke kan testes ved ulike trykk.

Nanokalorimetri

En annen metode som brukes til måling av smeltepunkt er nanokalorimetri, som er en type dynamisk differenskalorimetri, også kalt sveip-kalorimetri (engelsk: differential scanning calorimetry). Ved hjelp av denne metoden, som ble brukt for første gang i 1995, kan også materialenes entalpi måles. Hovedproblemet med å ta kalorimetri ned på nanoskala er at de svært små mengdene energi som skal til for å smelte nanopartikler ikke er store nok til å gjøre utslag på et vanlig kalorimeter. Nanokalorimetre tar i bruk tynnfilmer og ekstremt raske temperaturendringer og har svært høy følsomhet.

Nanomaterialene som skal smeltes avsettes på tynnfilmen, som man sender strøm gjennom. Ved å måle strøm og spenning kan man regne ut effekt og motstand, og fra disse får man temperatur og varmekapasitet. Ved å lage en graf som viser varmekapasiteten som en funksjon av temperaturen, kommer smeltepunktet frem som en topp i grafen.

Ettersom man ikke kan se hva som er i nanokalorimeteret, kan man ikke måle størrelsen til hver enkelt partikkel. Det er heller ikke mulig å måle bare én partikkel om gangen, så man må ha tilnærmet like store partikler i nanokalorimeteret for å måle smeltepunktet til nanopartikler av en gitt størrelse. Fordelen med nanokalorimetri er at man kan teste smeltepunktet ved forskjellige trykk.

Betydning

Ved anvendelser av nanomaterialer er det viktig å ta hensyn til deres nedsatte smeltepunkt. For eksempel gjør andelen overflateatomer nanopartikler til svært gode katalysatorer. Nanopartikler blir også brukt blant annet i sensorer, som medisinbærere, i vannrensing og som effektforsterkere i solceller. Disse applikasjonene krever nanopartikler i fast tilstand, og partiklene vil ikke fungere dersom de smelter. Et nedsatt smeltepunkt er derfor viktig å ta hensyn til når man designer løsninger basert på nanopartikler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg