Islam

Islam, den yngste av verdensreligionene, ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (år 2017).Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kari Vogt

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 1 kategorier:

  1. Islamisme

Inneholder 221 artikler:

L

  1. Luqman

P

  1. purdah