Islam

Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kari Vogt

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 1 kategorier:

  1. Islamisme

Inneholder 222 artikler:

L

  1. Luqman

P

  1. purdah