Protestantisme

Protestantisme, fellesnavn på de retninger og kirkesamfunn som fikk sitt preg ved reformasjonen på 1500-tallet. Navnet stammer fra riksdagen i Speyer 1529 (se protestanter).Navnet protestantisme dekker bare det negative – forkastelsen av romerkirken med dens pavedømme, hierarkiske system og dogmer. Derimot betegner navnet «de evangeliske» reformasjonens positive prinsipper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tarald Rasmussen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 258 artikler: