energi i Sverige

Sverige er et av Europas fremste land innen vannkraftproduksjon. Bildet viser kraftlinjene som strekker seg gjennom de milevide skogområdene i Norrland. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Sverige utmerker seg blant andre land i Europa ved å ha en svært allsidig blanding av energikilder til å dekke sitt energibehov. Landet utnytter både sine store vannfall og sine skogressurser til å skape fornybar energi, samtidig som en stor del av behovet også dekkes av kjernekraft og importert fossil energi.

Total tilførsel av primærenergi i 2016 var 2060 petajoule (PJ), hvorav olje, kull og naturgass utgjorde 28 prosent, bioenergi 26 prosent, vann- og vindkraft 17 prosent og kjernekraft 29 prosent. Per innbygger var energitilførselen 208 gigajoule (GJ), som tilsvarer 57 800 kilowattimer. Sluttforbruket av energi fordelte seg samme år med 38 prosent på industri, 24 prosent på samferdsel og 31 prosent på boliger, service med mer. Av det totale energiforbruket kommer 55 prosent fra fornybare energikilder (2018), mot 19 prosent i EU som helhet.

Elektrisitetsforsyningen er basert på den samme allsidige blandingen av primære energibærere. Kjernekraft bidrar med 61 TWh årlig (2016). Samme år ble det produsert 62 TWh vannkraft og 15 TWh vindkraft. 14 TWh kom fra konvensjonelle varmekraftverk, for det meste fyrt med skogsvirke. Fornybarandelen i elektrisitetsproduksjonen er 66 prosent (2018), mot 32 prosent i EU som helhet.

Sverige er tilknyttet Nord Pool ASA, den nordiske elektrisitetsbørsen, som blant annet innebærer fri handel med kraft mellom aktørene i kraftmarkedet i Norden.

Bioenergi

Oljeveksten raps brukes til framstilling av biodiesel.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sverige har over lengre tid satset bevisst på sine store skogressurser i energiforsyningen. Mer enn en tredel av den totale energitilførselen kommer i dag fra biologisk materiale. Biobrensel fra skogen brukes framfor alt i energikrevende prosesser i industrien og i fjernvarmenettet, og bidrar til elektrisitetsforsyningen gjennom biofyrte kraftvarmeverk.

Sverige har også et betydelig innslag av biodrivstoff (etanol og biodiesel) og biogass i transportsektoren. I 2017 var samlet bioandel i alle drivstoff cirka 20 prosent. Biodrivstoff framstilles av i hovedsak importerte råvarer, mens biogass kommer fra kommunale renseanlegg og husholdningsavfall.

Kjernekraft

Sverige har ligget i fremste rekke når det gjelder kjernekraftteknologi, men bruken av kjernekraft er nå omstridt. Etter en folkeavstemning i 1980 besluttet Riksdagen at alle kjernereaktorer skulle være stengt innen 2010. Beslutningen ble opphevet i 1997, og i dag produseres det kjernekraft ved 8 reaktorer i Ringhals, Forsmark og Oskarshamn. Barsebäck ble nedstengt i 2005.

Vannkraft

Til forskjell fra Norge har Sverige ikke de store fallhøydene som trengs for høytrykkskraftverk, og heller ikke de samme muligheter for magasinering. I stedet utnyttes vannføringen i de store elvene, særlig i Norrland, i en rekke store elvekraftverk.

Sveriges største vannkraftverk

Luleälven er Sveriges kraftrikeste elv. Laxede kraftverk ble bygd i 1962.
Av /Riksantikvarieämbetet.
Lisens: CC BY 2.5 SE
Kraftverk Vassdrag Effekt (MW)
Harsprånget Luleälven 830
Stornorrfors Umeälven 591
Messaure Luleälven 452
Porjus Luleälven 440
Letsi Luleälven 440
Ligga Luleälven 343
Vietas Luleälven 325
Ritsem Luleälven 320
Trängslet Dalälven 300

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg