VLCC, betegnelse på tankskip for frakt av råolje (eng. crude oil) med lastekapasitet fra 200 000 dwt opp til 325 000 dwt.