Kalenderår, det borgerlige år, i den julianske og i vår gregorianske kalender et år regnet fra 1. januar kl. 0 til 31. desember kl. 24. Vanlige år har 365 døgn, skuddår har 366 døgn. Det midlere julianske kalenderår har 365,25 døgn, det midlere gregorianske kalenderår har 365,2425.