Bunkersolje, ethvert drivstoff som tas om bord i et skips bunkringstanker. Omfatter både destillater og tungoljer.