Åkrafjorden, fjord lengst sør i Hordaland, skjærer seg inn fra Skånevikfjorde, først i østlig, siden i nordøstlig retning inn mellom Folgefonnhalvøya i nord og grensetraktene mot Rogaland (Etnefjellene/Saudafjellene) i sør. Sørbredden ligger i sin helhet i Etne, nordbredden i Kvinnherad (ytre del) og Etne (indre del) kommuner. Åkrafjorden er 32 km lang, trang og dyp (630 m), og fjellsidene er meget steile. På sørsiden E 134 (Drammen–Haugesund), med Åkrafjordtunnelen. På nordsiden kirkestedet Åkra.