Statens Kunstakademi, ble opprettet i 1909, som Norges første statlige utdannelse i billedkunst (se kunstakademi) I 1996 ble kunstakademiet fusjonert med andre kunst- og designutdannelser i den nyopprettede Kunsthøgskolen i Oslo. I 2010 flyttet Kunstakademiet til Kunsthøgskolens samlede lokaler i "Seilduken" på Oslos østkant.

Statens Kunstakademi tilbyr i dag en helhetlig utdannelse på bachelor- og masternivå i fri kunst, med muligheter for fordypning innen diverse medier og uttrykksformer.

Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto/film/video, skulptur, installasjon/performance og digital kunst/intermedia. Innenfor rammen av disse gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid.

Per 2011 har Kunstakademiet 105 studenter, 14 fagansatte og 3 stipendiater. Besøkende kunstnerne, kuratorer og foredragsholdere utgjør også en sentral del av Kunstakademiets undervisning.

Historikk

Statens kunstakademi i Oslo ble opprettet ved kgl. resolusjon i 1909. Christian Krohg var akademiets første direktør. Utdanningen var treårig, med tre professorstyrte klasser i tegning, maleri og skulptur. Stab og undervisning ble senere utvidet. Bildende kunstneres styre fungerte som akademiets styre fram til 1956, da akademiet ble lagt direkte under Kirke- og undervisningsdepartementet. I 1974 ble Statens kunstakademi selvstendig høgskole med rektor og eget styre.

Akademiet har flyttet en rekke ganger. De første nødtørftige lokalene lå på loftet i Torvet 8 (Stortorget), de neste i loftsetasjen i Handelsbygningen på Henrik Ibsensgate 4 fra 1919 til 1930. Fra 1930 til 1982 disponerte man spesialtegnede lokaler på baksiden av Kunstnernes hus. Fra 1982 til 2010 holdt Statens kunstakademi til i Norges Geografiske Oppmålings tidligere lokaler i St. Olavsgate 32. Lokalsituasjonen har hele tiden vært vanskelig, og man har måttet leie lokaler andre steder i byen.

Ved innflytting i St. Olavsgate i 1982 hadde akademiet fire malerklasser, en grafikklasse og en skulpturklasse, seks professorer, en rekke bistillinger og 105 studenter. I noen år på 1980-tallet eksisterte en såkalt eksperimentklasse. Egen undervisning i to klasser for figurativt maleri og figurativ skulptur fra 1996 til 2002. Fra 1998 ble undervisningen organisert som et åpent program og klassene ble oppløst. Fra 2005 ble undervisningen organisert med en treårig bachelor- og en toårig mastergrad i Fine Art. (se kunstakademi).  Innlemmet i Kunsthøgskolen i Oslo fra 1996, og slått sammen med materialbaserte fag fra SHKS til Fakultet for visuell kunst i 2004.

I 2011 ble Statens kunstakademi igjen et eget fakultet med navnet Kunstakademiet. Fra 2010 har akademiet holdt til i nye lokaler sammen med den øvrige Kunsthøgskolen i Oslo i "Seilduksfabrikken" i Fossveien 24 øst i Oslo.

Anbefalt lenke

Litteratur

Markussen, Åse: Akademiet. Kunstakademiet i Oslo 1909-2009. Oslo, Aschehoug, 2009. 304 s. - isbn 978-82-03-23700-3

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 03.05.2012

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Norske kunstinstitusjoner

Annette Faltin

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

24. mai 2011 skrev Åse Anna Markussen

Denne artikkelen er mangelfull og har en rekke direkte feil. Den bør skrives helt om.
Jeg har skrevet bok om Kunstakademiet til jubileet i 2009 og kjenner stoffet godt

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.