Norske Billedkunstnere, interesseorganisasjon for norske billedkunstnere, opprettet 1989 ved sammenslåing av Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon (BKS) og Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO), 2429 medlemmer (2003). Organisasjonens styre – tidligere Bildende Kunstneres Styre – består av 7 medlemmer; malere, billedhuggere, grafikere, tegnere og tekstilkunstnere. Styremedlemmene velges på landsmøtet hvert annet år for to år om gangen. Opptak i Norske Billedkunstnere skjer ved at kunstnerne henvender seg til sine distriktsorganisasjoner eller landsomfattende organisasjoner, Norsk Billedhoggerforening, Tegnerforbundet, Norske Grafikere, Norske Tekstilkunstnere, Landsforeningen norske Malere(LNM) og Unge Kunstneres Samfund (UKS). Søkerne blir vurdert ut fra kriterier om utdannelse, utstillinger og hvor de er innkjøpt.