Faktaboks

Teaterhøgskolen

tidligere Statens teaterskole og Statens Teaterhøgskole (fra 1983)

Teaterhøgskolen er en avdeling under Kunsthøgskolen i Oslo. Skolen ble opprettet i 1953, og innlemmet i Kunsthøgskolen i 1996. Teaterhøgskolen underviser i skuespillerfag, regi, scenografi og scenetekst. En mastergrad i teater er på plass fra 2013, med mulighet til å spesialisere seg innenfor alle de fire studieområdene. Det har opp gjennom årene blitt undervist i plastikk, stemmebruk, fekting, sang og dans, foruten allmenndannende fag som norsk, teater- og litteraturhistorie og dramaturgi, samt vært avholdt spesialkurs i radio, TV og film.

Historikk

Teaterhøgskolen ble opprettet i Oslo i 1953 etter stortingsvedtak av 1952. Frem til 1965 var skolen en treårig skuespillerskole, men i perioden 1967–1974 ble studietiden utvidet til å vare i fire år, der det tredje året var et praksisår ved teatrene. 10–12 elever ble årlig tatt opp ved skolen etter samråd om antallet med Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teaterlederforening (nåværende Norsk teaterlederforum). Elevene ble valgt ut av en sakkyndig komité etter prøver. Parallelt med dette studieløpet ble det på ny etablert en treårig skuespillerutdanning uten praksisår (1971–2005).

Sceneinstruktør-/regiutdanningen startet i 1967–1968 som et instruktørkurs på 6 måneder. I 1979 fikk skolen en egen offentlig treårig instruktørlinje med opptak hvert 3. år.

I 1996 ble Statens Teaterhøgskole innlemmet i Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), og dannet sammen med Statens Balletthøgskole og Statens Operahøgskole Fakultet for scenekunst, hvor teater inngikk som et av flere studieområder. I 2010 ble disse tre, tidligere selvstendige lærestedene som nå lå under Fakultetet for scenekunst, KhiO, samlokalisert i lokalene til nedlagte Christiania SeilduksfabrikkGrünerløkka i Oslo.

I 2011 førte en omorganisering til at de ulike utdanningene under KhiO fikk større selvstendighet og ble tydeligere skilt ut fra hverandre, og Teaterhøgskolen fikk sitt navn.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev Elisabeth Leinslie

Bør teksten om Teaterhøgskolen ligge under Kunsthøgskolen i Oslo? - da dette er et fakultet på KHiO og ikke en selvstendig enhet.

svarte Marianne Dyrnes Vallat

Teaterhøgskolen har en egen, rik historie som selvstendig institusjon og brukes som søkeord. Derfor har den en egen oppføring under fagområdet Norske teaterinstitusjoner- og organisasjoner, fremfor at den ligger som et kapittel under artikkelen Kunsthøgskolen i Oslo, under fagområdet Høgskoler (slik Balletthøgskolen ligger under Ballett og Statens Kunstakademi under Norske Kunstinstitusjoner). Dette er også praktiske inndelinger som skal gjøre det mulig for SNL å operere med fagområder/fagansvarlige, mens brukerne vanligvis vil bruke søkefeltet. Informasjonen om at Teaterhøgskolen ligger under KhiO er nå plassert i begynnelsen av artikkelen, slik at dette forhåpentligvis er tydeligere.

skrev Elisabeth Leinslie

Ja jeg forstår denne logikken, men den er noe underlig hvis man tenker kategorisering i tradisjonell "arkiv-forstand". Søker man på Teaterhøgskolen så kommer KHiO opp også, så sånn sett er det ikke noe problem at dette ligger under KHiO (også Balletthøgskolen og Statens Kunstakademi). Det er også nok av plass til å skrive lange artikler så Teaterhøgskolens rike historie kan komme frem selv om det skrives under KHiO.Det dreier seg til syvende og sist om kategorisering, og her mener jeg SNL er inkonsekvent. Det er i få tilfeller at hvert enkelt fakultet ved en høgskole/universitet har ett eget objekt, men det er hender iblant - f.eks. Det humanistiske fakultet ved UiO (men ikke de andre fakultetene ved UiO), og fakultetene ved KHiO.

svarte Georg Kjøll

Hei Elisabeth. Dette handler både om pragmatikk og prinsipp og det å finne en avveining mellom ulike hensyn. Jeg er enig i at omtale av ulike fakulteter generelt bør ligge under institusjonen de tilhører, og at vi bør etterstrebe konsekvens. Men dette bør ikke være for konsekvensens egen skyld.Slik jeg ser det er det også to andre hensyn å ta, hvorav det ene handler om den fagansvarliges kompetanse. En fagansvarlig på teaterfag har mer å si om Teaterhøgskolen enn fagansvarlig på Universiteter og høyskoler, som er en veldig generell og bred kategori. Det andre hensynet er lesbarhet på nett. Vi vet at mange faller av i lesingen av nettleksikonartikler jo lenger den er, at det å scrolle for å finne informasjon i mange tilfeller er tungvint, og at mange kommer til oss for å få konsis informasjon fort. Hvis man måtte lese om Teaterhøgskolen, som er et populært søkeord og eget merkenavn, et stykke ned i en annen artikkel, er jeg ganske sikker på at flere lesere ville falle av raskere. Så jeg er helt på linje med Marianne her.Men med et så rigid kategorisystem vi har blir det aldri perfekt, og avveininger kan diskuteres i dette og andre tilfeller. Jeg skriver litt om problemstillinger rundt kategorisering på bloggen vår (http://lillenorske.wordpress.com/2012/02/20/hvordan-sortere-220-000-artikler/), og diskuterer det gjerne videre, og når vi jobber med kategorisering av teater og nærliggende fag framover.Alt godt fra Georg

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg