Digital, som har med tall eller diskrete enheter å gjøre. Digital brukes særlig om data, se digitaldata, og om maskiner og instrumenter som anvender eller behandler digitaldata. Se også digitalteknikk.