Et nasjonalt utdanningssystem ble organisert i 1990. Det er obligatorisk og gratis skolegang fra barna er 6–7 år til de er 16. Barneskolen er 4-årig, etterfulgt av 6-årig ungdomsskole. Den videregående skolen er 2-årig. Undervisningsspråket er hovedsakelig litauisk, men det finnes også skoler hvor det undervises på russisk, polsk, hviterussisk og jiddisch. Noen skoler underviser på flere språk. Det finnes private skoler ved siden av de offentlige. Landet har 15 offentlige, høyere undervisningsinstitusjoner, hvorav 10 universiteter. Universitetet i Vilnius, grunnlagt 1579, er et av Europas eldste universiteter.