Kommunevåpen

I 1981 fikk Sørum kommune sitt eget kommunevåpen, "på gull bunn en rød, fembladet rose."

Etter initiativ fra Blaker og Sørum historielag ble det i 1977 satt ned et utvalg til å utrede spørsmålet om eget kommunevåpen for Sørum.

Utvalget arrangerte i 1979 en åpen idékonkurranse om våpenmotiv. Vinnerutkastet, en fembladet rose, ble kåret i samråd med Riksarkivet og senere justert noe etter heraldiske retningslinjer.

Våpenforslaget ble vedtatt av Sørum kommunestyre 6. november 1980 og godkjent i statsråd 26. juni 1981.

Våpenets beskrivelse (blasonering) er: "På gull bunn en rød, fembladet rose."

Denne rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mest fremtredende og mektigste ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods og hadde stamsete på Sudreimr, i en periode Romerikes eneste baroni. Sudreimr lå i nåværende Sørum kommune, og navnet har også senere blitt til Sørum.

Sørums kommunevåpen av Sørum kommune. Begrenset gjenbruk

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Sørum er en kommune i Akershus fylke. Kommunen ligger på Romerike, på begge sider av Glomma mellom Guttersrud sør for Sørumsand i sør og Rånåsfoss i nord.

Kommunen ble opprettet i 1962 da de tidligere Sørum og Blaker kommuner ble slått sammen. Sørum skal slås sammen med Skedsmo og Fet i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Sørum har for en stor del et flatt landskap med raviner av marin leire. Landskapet i sør og sørvest domineres av skogkledte åser, vesentlig av gneis. Gneisen tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde.

Her er også de høyeste punktene i kommunen:

  • Kukollen på 352 meter over havet ligger på østsiden av Glomma.
  • Bjørnholen på 347 meter over havet ligger på vestsiden av Glomma.
  • Åspartier finnes også helt i øst mot Aurskog varde, samt Jultonåsen og Egneråsen i nordøst.

Bosetningen er jevnt fordelt i de lavereliggende områdene i kommunen. I alt 64% av kommunens befolkning bodde i 2014 i tettsteder (89,9 % i fylket som helhet).

Langs Glommas østside ligger tettstedene Sørumsand (4839 innbyggere 2014), Blaker (520 innbyggere) og Hogsetfeltet (726 innbyggere). Ved Rømua, som er bielv til Glomma fra nord, ligger Lørenfallet (1059 innbyggere) og langs Hovedbanen i vest ligger Frogner (1154 innbyggere) og Lindeberg (1083 innbyggere). Mellom Lørenfallet og Frogner ligger tettstedet Lundermoen (Lunderåsen; 1355 innbyggere).

I tiårsperioden 2004–2014 har kommunen hatt en folketilvekst på 32,5 % mot 17,8 % for fylket som helhet i samme periode.

Jordbruksarealet og husdyrholdet er det største blant kommunene på Nedre Romerike. Vest for Glomma er anslagsvis 40 % av arealet dyrket mark. Korndyrking og storfehold er de viktigste driftsformene, og det drives også noe svinehold.

Det kuperte landskapet vest for Glomma skapte tidligere problemer for mekaniseringen av jordbruket, og betydelige arealer er derfor planert. Skogen tilhører stort sett gårdbrukerne. Avvirkningen lå i 2004 på 20 200 m3.

Industrien domineres av verkstedindustri og kjemisk industri. 70 % av yrkestakerne har arbeid utenfor kommunen, 34 % i Oslo, 14 % i Skedsmo (2001).

Sørum er den største kraftkommunen i Akershus, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 726 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er to kraftverk i kommunen: Rånåsfoss kraftverk (i drift fra 1921) og Bingsfoss kraftverk (1977).

I nordvest går E 6 gjennom kommunen. Rv. 171 Frogner–Sørumsand–Aurskog forbinder kommunen med E 6 til Lillestrøm og Oslo. Riksveier går på begge sider av Glomma til Nes (Rv. 173 og 175), og på østsiden til Fet (Rv. 172). Helt i sør går Rv. 170 Fetsund–Bjørkelangen. Denne veien ble bygget som kompensasjon for Aurskog-Hølandsbanen som ble nedlagt i 1960.

Det er broer over Glomma ved Bingsfoss og Rånåsfoss. Hovedbanen og Gardermobanen går gjennom kommunen i nordvest; Kongsvingerbanen følger østsiden av Glomma.

Administrasjonssenteret Sørumsand er handelssenter for de sentrale og sørøstre deler av kommunen. Der ligger Sørumsand videregående skole.

Sørum hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Nedre Romerike regionråd sammen med Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo.

Sørum kommune tilsvarer de tre soknene Blaker, Frogner og Sørum i Østre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sørum til Nedre Romerike fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Sørum kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Blaker: Rånåsfoss, Eid, Foss, Svarstad, Fossum, Kvevli, Fjuk, Hogset, Mork
  • Sørumsand: Lystad, Vanntårnet, Sennerud, Vestby, Kuskerud, Orderud
  • Sørum: Vølneberg, Hellesjø, Åsgård, Val, Ålgård, Hofsenga, Løri, Nordli, Lisgården, Lundermoen, Refsum
  • Frogner: Arteid, Lindeberg, Gran, Svennerud, Hexeberg, Melvoll, Grøteid, Leirad, Ausen

I Piggåsen ved grensen til Fet lå et betydelig klebersteinsbrudd i middelalderen. Blant bygdas mange storgårder var Suðrheimr (Sørum) sete for en av de fremste norske middelalderætter. Sørum kirke som ligger like sør for Lørenfallet, er en middelalderkirke i stein, likeledes Frogner kirke i vest. Sørum kirke ble oppført på 1100-tallet og viet Peter og Paulus, og her ble første runde av valgene til riksforsamlingen i 1814 gjennomført. Dette var Norges første nasjonale valg.

Ved Blaker ligger Blaker skanse. Museumsjernbanen Tertitten drives på den 3,3 km lange strekningen Sørumsand–Fossum i sommermånedene, også i forbindelse med jul og nyttår. Tertitten er del av den tidligere 56 km lange Aurskog-Hølandsbanen.

Norges eldste kjente båt ble i 1998 hevet fra Glomma ved munningen av Rømua. Denne 11 meter lange stokkebåten i eik fra 170 fvt. står nå på Norsk maritimt museum på Bygdøy.

Kommunevåpenet (godkjent 1981) har en rød rose med fem kronblad mot en gull bakgrunn. Våpenet gjengir Sudreimsættens hovedmotiv i seglet.

Navnet kommer av norrønt suðr, ‘sør‘ og ’heim’; tidligere bygdenavn Skaun.

  • Børke, Olaf og Gunnar Rudie, red.: Sørum herred, 1942–61, 2 bind.
  • Horgen, Jan E.: Sørum bygdebok : bosettings- og næringshistorie, 2003-, 3 bind.
  • Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker, 1961–1968, bind 2–3.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.