Nikolai Frederik Severin Grundtvig

Faktaboks

Nikolai Frederik Severin Grundtvig

N. F. S. Grundtvig

Født
8. september 1783, Udby, Sjælland
Død
2. september 1872, København
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin

Nikolai Frederik Severin Grundtvig

Nikolai Frederik Severin Grundtvig
Nikolai Frederik Severin Grundtvig
Av /Den Hirschsprungske Samling.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig var en dansk teolog og dikter, sønn av en ortodoks prest på Sjælland i Danmark. I Danmark regnes han som en av de mest betydningsfulle personer i dansk historie. Han øvde stor innflytelse også i Norge, hvor han i første rekke er kjent som salmedikter og folkehøyskolens far.

I sine siste skoleår og som student kom han under innflytelse av tidens rasjonalisme og tok teologisk embetseksamen i 1803 «uten ånd og uten tro». Impulser i en helt annen retning gav hans møte med romantikken. Han hørte sin fetter Henrik Steffens holde forelesninger hvor han forkynte «ideen om tidenes sammenheng og Kristus som deres midtpunkt». Denne ideen kom til gjennombrudd hos Grundtvig fra 1805 til 1808, da han var huslærer på Langeland. Her ble han betatt av romantisk litteratur. Han fikk et nytt syn på kristendommen og historien, som han ga uttrykk i dikt og i en del arbeider om nordisk mytologi, etter at han var vendt tilbake til København for å drive vitenskapelige studier og ofre seg for litterært arbeid.

Men 1810 fulgte han sin gamle fars oppfordring om å bli hans kapellan, og hans dimisspreken ble et heftig angrep på samtiden. Geistligheten i hovedstaden innga klage over den, og kanselliet gav Grundtvig en irettesettelse. Men snart ble han anfektet av tvil om sin egen kristentro. Han kom inn i en krise, men kom snart til ro og klarhet og kunne begynne sin prestegjerning med stor iver. Med to lange avbrytelser (1813–1821, 1826–1839), som han brukte til litterært arbeid, var han prest til sin død.

Grundtvig var etter sin «hjemgang til kristendommen» først luthersk bibelteolog. Men under sin kamp mot rasjonalismen kom han til å skifte standpunkt. Da professor Henrik Nicolai Clausen i 1825 gjorde seg til talsmann for en opplysningspreget kritisk skriftteologi, sendte Grundtvig ut det voldsomme stridsskrift Kirkens gienmæle, hvor han utviklet «den kirkelige anskuelse». Se grundtvigianismen.

Clausen anla injurieprosess, og Grundtvig ble dømt og oppgav sitt embete 1826. Men nå hadde han nådd frem til grunnvollen for hele sitt virke som folkevekker, predikant, dikter og skolemann. Grundtvig ønsket at folket skulle få en klar og utvetydig målestokk for hva sann kristendom var, og ikke være henvist til bibelfortolkernes forgodtbefinnende.

Det folkelige ble også bestemmende for Grundtvigs dannelsesideal. Han bekjempet latinskolen, og var en ikke mindre avgjort motstander av den pietistiske oppdragelse som skjærer over trådene mellom det menneskelige og det kristelige. Det folk som skal bli seg sitt særpreg bevisst og fortsette sine beste tradisjoner, må gå tilbake til sin egen historie. Grundtvig hadde en særskilt tro på Nordens ånd, fordi nordisk mytologi for ham åpenbarte et slektskap med kristendommens ånd. Skolens mål skulle være å fremme en sann folkelig dannelse på kristendommens grunn. For å tjene dette mål skapte han den danske folkehøyskolen.

Forfatterskap

Grundtvig
N.F.S. Grundtvig fotografert i 1867.
Av /Det Kongelige Bibliotek.

Også Grundtvigs mangesidige forfatterskap dreier seg om de to poler: kristendommen og historien. Av hans historiske arbeider kan nevnes Nordens mythologi (1808), Kort begreb af verdens krønike (1812), Haandbog i verdenshistorien (3 bind, 1833–1843) og Kirkespejl (1871). De viktigste av hans dikterverker er Optrin af kæmpelivets undergang i nord (1809–1811), Saga (1812), Roskilderim (1814), Kvædlinger eller smaakvad (1815) og det store dikt Nyaarsmorgen (1824), med veldige vyer, men i enkeltheter meget dunkelt.

Salmer

Hans salmediktning ble samlet i Sangværk til den danske kirke (1837–1841), siden utvidet til Salmer og aandelige sange (5 bind, 1873–1880). Som salmedikter har Grundtvig preget dansk kirkesang i enda høyere grad enn Thomas Kingo og Hans Adolph Brorson, og salmene fikk også stor betydning i Norge. Grundtvig er særlig pinsens dikter, og hans kirkesalmer er uovertrufne, for eksempel Påskemorgen slukker sorgen, Vidunderligst av alt på jord, Alt står i Guds faderhånd, Det er så yndigt at følges ad, Kirken, den er et gammelt hus, Deilig er den himmel blå, Den signede dag og julesalmen Det kimer nå til julefest. Utvalg av Grundtvigs verker er utgitt av H. Begtrup (10 bind, 1904–1909) og H. Koch og G. Christensen (10 bind, 1940–1949).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Aarnes, Sigurd Aa.: Historieskrivning og livssyn hos Grundtvig, 1961, Finn boken
 • Albeck, Gustav: Omkring Grundtvigs digtsamlinger : studier i Grundtvigs lyriske forfatterskab 1808-16, 1955, Finn boken
 • Arkiv for Dansk Litteratur
 • Borum, Poul: Digteren Grundtvig, 1983, isbn 87-00-47962-4, Finn boken
 • Bugge, K.E.: Skolen for livet : studier over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker, 1965, Finn boken
 • Hansen, Uffe: Grundtvigs salmedigtning, 1937-66, 3 b., Finn boken
 • Johansen, Steen: Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs skrifter, 1948-54, 4 b., Finn boken
 • Koch, Hal: Grundtvig, 1943, Finn boken
 • Lundgreen-Nielsen, Flemming: Det handlende ord : N.F.S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik 1798-1819, 1980, 2 b., isbn 87-503-3466-2, Finn boken
 • Pontoppidan Thyssen, Anders: Grundtvig og den grundtvigske arv, 1991, isbn 87-7457-109-5, Finn boken
 • Reich, Ebbe Kløvedal: Frederik : en folkebog om N.F.S. Grundtvigs tid og liv, 4. udg., 2002, isbn 87-00-87512-0, Finn boken
 • Rønning, F.: N.F.S. Grundtvig : et Bidrag til Skildring af dansk Åndsliv i det 19. Århundrede, 1907-14, 4 b., Finn boken
 • Sanders, Hanne & Ole Vind, red.: Grundtvig : nyckeln till det danska?, 2003, isbn 91-7061-000-2, Finn boken
 • Skrondal, Anders: Grundtvig og Noreg : kyrkje og skule 1812-1872, 1929, Finn boken
 • Thaning, Kaj: Menneske først- : Grundtvigs opgør med sig selv, 1963, 3 b., Finn boken
 • Thodberg, Christian & Anders Pontoppidan Thyssen, red.: Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, 1983, isbn 87-7457-022-6, Finn boken
 • Grundtvig-studier, udg, af Grundtvig-Selskabet, 1948- (årbok)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg