Leland, tettsted og administrasjonssenter i Leirfjord kommune, Nordland. Leland, som er kommunens eneste tettsted, ligger ved Fv. 17 ("Kystriksveien i Nordland") på nordsiden av Leirfjorden; 677 innbyggere (2015). I tettstedet ligger Leirfjord kirke, en korskirke i tre fra 1867.