Froland kommune, Aust-Agder, en av fylkets største jord- og skogeiendommer, eies av et aksjeselskap. Opprinnelig et jernverk (fra 1763), nå sagbruk og høvleri med impregneringsverk.