Jernverk er industrielle foretak der jernmalm smeltes og råjern og stål framstilles. De tidligste jernverkene (fra 1600-tallet) brukte masovner til jernfremstilling, og energikildene var vannkraft, trekull og menneskelig arbeid. Jernverkene sto for datidas høyteknologi, medførte urbanisering, industrielt lønnsarbeid og spredning av nye varer – både krigsviktige produkter som kanoner og kuler, og nye forbruksvarer som ovner, redskaper og redskaper til hjemmet. Hele artikkelen