Nidelva

Nidelva løper ut i Trondheimsfjorden i Trondheim, og passerer de vakre Bryggene med sjøboder på på begge sider.
Trondheim
Av .

Artikkelstart

Nidelva er ei elv i Trøndelag som renner fra Selbusjøen gjennom Klæbu og munner ut i Trondheimsfjorden i Trondheim sentrum. Elva utgjør nedre del av Nea-vassdraget. Til sammen er Nea-Nidelv-vassdraget 163 kilometer langt, med et samlet nedbørfelt på over 3100 km2, hvorav noe er i Sverige.

Nidarosen

Elva er et karakterdannende trekk ved Trondheim. Det er flere kulturminner og turistattraksjoner langs elva, særlig bryggerekkene i Kjøpmannsgata, Nidarosdomen og den gamle bybrua. Trondheim ble grunnlagt som Nidaros, som henspeiler på at byen ble anlagt i utløpsosen av Nidelva.

Vannkraft

Det er kraftproduksjon flere steder i elva, blant annet i Leirfossene kraftverk, Øvre Leirfoss kraftverk og Nedre Leirfoss kraftverk. Bratsberg kraftverk har utløp øverst på lakseførende strekning, og tapper bunnvann direkte fra Selbusjøen gjennom en 12 + 4 kilometer tunnel. Med mange kraftverk og flere turbiner ligger det kraftteknisk godt til rette for effektkjøring, særlig av Bratsberg kraftverk, som tidvis medfører stranding av ungfisk på enkelte strekninger. Den relativt høye minstevannføringen på 30 m3/s fra Nedre Leirfossen, er viktig som avbøtende tiltak.

Nasjonalt laksevassdrag

I påvente av laksesesongen ligger robåtene oppankret i en av de beste laksevaldene i Nidelva.
Kroppanhølen
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Nidelva har en lakseførende strekning på omtrent ti kilometer, og inngår sammen med flere laksevassdrag som drenerer til Trondheimsfjorden som et av de 52 nasjonale laksevassdragene i Norge. Laksefisket i elva utgjorde 2,6 tonn i 2020, men har etter 2000 hatt toppår med fangster på nærmere 10 000 tonn (2001). Fangstene av både laks og sjøørret har gått vesentlig ned senere år. Laksesbestanden er kjent for å ha storvokste individer, med rekordlaks på over 30 kg (1951). Nidelva har vært på Norgestoppen i laksefangst per kilometer elvestrekning.

Elveforskning

Det har vært gjort en betydelig innsats med fiskekultivering, særlig fiskeutsettinger men også utlegging av gytegrus i regi av Statkraft. Forskningsmiljøene i Trondheim har gjort såvel elveforskning som fiskebiologiske forsøk og modelleringer særlig av Nidelvas nedre deler. Elva og vannkraftsystemet benyttes også til undervisningsformål ved NTNU.

Kart

Nidelva
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg