Klodeborg gruver, gamle jerngruver i Arendalsfeltet, Aust-Agder. Gruvedriften startet på første halvdel av 1600-tallet, da det var behov for malm ved de norske jernverk. I 1870-årene, da bare Nes Jernværk fremdeles var i gang, leverte Klodeborg gruver malm der. Gruvene var i uavbrutt drift til 1920. Fra 1850 til 1920 ble det produsert ca. 250 000 tonn jernmalm. I 1953 ble driften i Klodeborg gjenopptatt av A/S Aust-Agder jernmalmgruber, men den ble nedlagt igjen 1965. Årsproduksjonen i 1960-årene var ca. 24 000 tonn med 40 % jern og 1,8 % mangan. Gjenstående reserver er anslått til ca. 1 mill. tonn. Siden 1965 har det vært drevet steinknuserverk i området.