Støpegods er metallgjenstander som blir fremstilt ved støping.