Gjølangen, havbukt i ytre, brede del av Dalsfjorden i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane. Gjølangen går ytterst i sør over i Vilnesfjorden mellom Atløy og fastlandet. Innerst i bukta ligger bygda Gjølanger og elva Gjølangerelva.