Nils Landmark, født i Oslo, norsk embetsmann, 1808–52 sorenskriver i Sunnfjord; stortingsmann 1821–22. Landmark var sterkt interessert i jordbruksspørsmål og drev sin gård Tysse i Sunnfjord som et mønsterbruk.