Fjaler er ein kommune i Vestland fylke. Fjaler omfattar områda på sørsida av Dalsfjordens ytre og midtre del, områda langs Flekke-/Guddalsvassdraget og Vassdalen søraust for administrasjonssenteret Dale.I ei grenseregulering med Askvoll og Gaular kommunar i 1990 blei Askvoll sitt område sør for Dalsfjorden overført til Fjaler, og Fjaler sitt område nord for Dalsfjorden til Askvoll og eit område aust for Dale, Hestad, blei overført frå Fjaler til Gaular. Hele artikkelen