Fjaler

Fjaler er en kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Fjaler omfatter områdene på sørsiden av Dalsfjordens ytre og midtre del, områdene langs Flekke-/Guddalsvassdraget, som fra en sørøstgående arm, Flekkefjorden, løper mot sørøst, senere øst og Vassdalen sørøst for administrasjonssenteret Dale.I en grenseregulering med Askvoll og Gaular kommuner i 1990 ble Askvolls område sør for Dalsfjorden overført til Fjaler, og Fjalers område nord for Dalsfjorden til Askvoll og et område øst for Dale, Hestad, ble overført fra Fjaler til Gaular.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 12 artikler: