Courier 1B, en av de første aktive kommunikasjonssatellitter, utviklet for den amerikanske hær, skutt opp 4. okt. 1960. Satellitten, som var kuleformet og veide 227 kg, kunne ved hjelp av fem båndopptagere lagre mottatte radiosignaler for senere tilbakespilling med høy hastighet. Den var i virksomhet 17 dager.