SCORE, den første eksperiment-kommunikasjonssatellitt av den aktive typen. Bestod av en Atlas-rakett som i neseseksjonen medførte 67 kg utstyr bl.a. i form av radiomottagere, båndopptagere og sendere. Skutt opp 18. des. 1958; returnerte fra sin bane president Eisenhowers julehilsen etter først å ha tatt den opp på bånd. SCORE var i virksomhet i 13 dager; den brant opp i atmosfæren 21. jan. 1959.