Syncom, navn på tre aktive kommunikasjonssatellitter skutt opp av NASA for å demonstrere bruk i synkrone og geostasjonære baner. Oppskytningen av Syncom 1, 14. februar 1963, var trolig vellykket, men kontakten med satellitten gikk tapt. Syncom 2, opp 26. juli 1963, ble den første synkrone, operative satellitt, anbrakt i synkron bane over Atlanterhavet utenfor Brasil, senere flyttet til Indiske hav. Syncom 3, opp 19. august 1964, var den første geostasjonære satellitt, plassert i stasjonær bane ved 180. meridian over Stillehavet og benyttet til overføring av fjernsynsopptak fra OL i Tokyo. Satellittene veide i bane ca. 29 kg. Bruken av satellittene ble 1965 overtatt av det amerikanske forsvarsdepartement. Syncom 4 har vært benyttet som betegnelse på en serie store kommunikasjonssatellitter av typen Leasat. Den første av disse ble skutt opp med den amerikanske romfergen Discovery, 30. august 1984.