Satellittkommunikasjon

Satellittkommunikasjon er bruk av satellitter i bane rundt Jorden til overføring av informasjon i alle former (tale, musikk, data, levende bilder). . Hele artikkelen