ATS, serie på seks satellitter skutt opp av den amerikanske romorganisasjonen NASA i tidsrommet 1966–79 for å prøve avansert utstyr til forskjellige typer nyttesatellitter. Kun ATS 1, 3 og 6 var helt vellykkede.