Jordobservasjonssatellitter, satellitter konstruert for innsamling – i forskningsøyemed eller til praktisk bruk – av informasjon om Jordens hav, landområder, isforekomster og atmosfære. Instrumentene kan omfatte multispektrale/hyperspektrale kameraer, kameraer som har evnen til å skjelne detaljer med utstrekning under 1 m på jordoverflaten, meget nøyaktige høydemålere, radiometre og radar, spesielt SAR(syntetisk aperturradar). Historiens første jordobservasjonssatellitt, USAs TIROS 1 (Television and Infrared Observation Satellite), ble skutt opp 1. april 1960. Se også jordobservasjon.