Opphavsrett

Immaterialrett, åndsrett, samlebetegnelse for opphavsrett, utøvende kunstneres rett, patentrett, designrett, varekjennetegnsrett, firmarett og beslektede rettsområder. . Hele artikkelen