Opphavsrett

Immaterialrett, også kalt åndsrett, er en samlebetegnelse for opphavsrett, utøvende kunstneres rett, patentrett, designrett, rett til varemerke, firmarett og beslektede rettsområder. Planteforedlerrett og retten til kretsmønstre (integrerte kretser) faller også under dette området. . Hele artikkelen