Immaterialrett er en samlebetegnelse for rettsområdene opphavsrett, utøvende kunstneres rett, patentrett, designrett, rett til varemerke, firmarett og beslektede rettsområder. Planteforedlerrett og retten til kretsmønstre (integrerte kretser) faller også under dette området. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Opphavsrett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt