Public domain, offentlig eie, det at et åndsverk ikke er beheftet med opphavsrett.