Inneholder bestemmelser som forbyr omgåelse av digitale rettighetssystemer og fremstilling, innførsel, salg, utleie eller annen spredning av innretninger mv. for omgåelse av slike beskyttelsessystemer, samt besittelse for ervervsmessige formål av slike innretninger, og forbud mot tilsvarende tjenesteytelser.