Royalty, opprinnelig avgift til Kronen, alminnelig betegnelse på vederlag til forfattere, komponister m.fl. når dette beregnes etter antall solgte eksemplar av bok, grammofonplate m.m., evt. som andel av billettinntektene ved f.eks. en teaterforestilling, eller vederlag til patentinnehaver for utnyttelse av en oppfinnelse når dette beregnes etter antall produserte eller solgte enheter o.l.