Internasjonal avtale som ble undertegnet i Brussel 1974 og trådte i kraft 1979. Den tar sikte på å skape et internasjonalt vern mot «tyveri» av kringkastingssendinger som overføres over satellitt. Konvensjonen er (april 2006) tiltrådt av 28 stater; Norge er ikke blant dem.