Mønsterregisteret, ble ved lov av 14. mars 2003 avløst av Designregisteret.