Verkshøyde, betegnelse som brukes om produkter som kvalifiserer til å nyte opphavsrettbeskyttelse som åndsverk.