kringkastingsforetaks rettigheter

Kringkastingsforetaks rettigheter er fastlagt i åndsverkloven av 12. mai 1961. Etter lovens § 45 a har kringkastingsforetaket eneretten til å gjøre opptak av sine sendinger og til å overføre slike opptak til en annen innretning, f.eks. til en CD eller en DVD, eller til en datafil. Foretaket har også enerett til å videresende sendingene til allmennheten over eteren eller gjennom kabel (tråd). Å gjøre sendingene tilgjengelige for allmennheten på annen måte er betinget av samtykke fra kringkastingsforetaket, hvis det skjer i ervervsøyemed. Eneretten varer inntil 50 år er gått fra utløpet av det år da den første utsendelsen fant sted. En del av opphavsrettens låneregler, bl.a. sitatretten, bestemmelsen om fremstilling av eksemplar til privat bruk og bestemmelsene om opptak av kringkastingsprogram for bruk i undervisning, gjelder tilsvarende. Se kabelfjernsyn, opphavsrett.

Rettighetene tilkommer kringkastingsforetak som har norsk styre og sete i Norge, eller som har sitt sete i et EØS-land. Også utenlandske kringkastingsforetak som har sitt sete i et land som er tilsluttet Romakonvensjonen av 1961 om vern for utøvende kunstnere, fonogramprodusenter og kringkastingsforetak eller WTO-avtalen, har slike rettigheter når sendingene skjer fra sender i samme land.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg