utøvende kunstnere

Utøvende kunstnere brukes om musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst fremfører åndsverk.

Enerett på fremføring

Fordi utøvende kunstnere ikke selv skaper åndsverk, men gjengir eller tolker andres verk, har de ikke opphavsrett til sine prestasjoner. Men åndsverkloven gir den utøvende kunstneren en godt utbygd enerett til «levende» fremføringer.

Utøvende kunstnere har i følge åndsverkloven § 16 enerett på fremføringen ved å:

  • gjøre opptak av fremføringen,
  • fremstille eksemplarer av den og
  • gjøre den tilgjengelig for allmenheten.

Navngivelse

Kunstneren har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på opptak av fremføringen som når fremføringen gjøres tilgjengelig for allmennheten, og bruken må ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for kunstnerens anseelse eller egenart.

Vernetid

Vernet av utøvende kunstneres fremføring varer 50 år er etter utløpet av året fremføringen fant sted, og 50 år etter at opptaket er blitt offentliggjort. For lydopptak er vernetiden 70 år.

I dette tidsrommet kan ikke opptaket fremføres offentlig, mangfoldiggjøres eller spres til allmennheten uten kunstnerens samtykke. Om videresalg, utleie og utlån av eksemplar som er overdratt med kunstnerens samtykke gjelder særlige regler.

Vederlag og fondsmidler

Kunstneren – og produsenten – har ifølge åndsverkloven § 18 og 19 rett til vederlag, som innkreves av GRAMO.

Som følge av lov om avgift til fond for utøvende kunstnere er det opprettet et Fond for utøvende kunstnere. Lovens § 3 slår fast at det skal betales avgift til fondet for visse former for offentlig fremføring av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner. I loven nevnes lydopptak, film, radio, fjernsyn, datamaskiner eller lignende.

Fondets midler skal brukes til støtte for utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Det kan også gis produksjonstilskudd til innspilling foretatt i Norge fortrinnsvis med slik utøvende kunstner som nevnt og produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. På nærmere vilkår kan det også gis støtte til produksjon som innspilles i utlandet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg