utøvende kunstnere

Utøvende kunstnere, i åndsverkloven av 12. mai 1961 og i lov av 14. des. 1956 om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (fondsloven) betegnelse på «musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst fremfører åndsverk».

Fordi de utøvende kunstnere ikke selv skaper åndsverk, men gjengir eller tolker andres verk, har de ikke opphavsrett til sine prestasjoner etter åndsverklovens vanlige regler. I Norge gir åndsverklovens § 42 den utøvende kunstneren en godt utbygd enerett til «levende» fremføringer. Slike må ikke uten kunstnerens samtykke kringkastes eller spilles inn på lyd- eller billedopptak, og heller ikke med tekniske hjelpemidler overføres til et publikum i et annet lokale enn der kunstneren opptrer. Opptak av fremføringen kan ikke uten kunstnerens samtykke brukes til fremstilling av nye opptak før 50 år er gått etter utløpet av det år fremføringen fant sted, og om opptaket i løpet av dette tidsrommet er blitt offentliggjort, ikke før 50 år er gått fra utløpet av det år da det første gang ble offentliggjort. I dette tidsrommet kan heller ikke eksemplar av opptaket spres til allmennheten uten kunstnerens samtykke. Om videresalg, utleie og utlån av eksemplar som er overdratt med kunstnerens samtykke gjelder særlige regler. Dessuten kan opptaket i det samme tidsrom ikke uten kunstnerens samtykke fremføres offentlig. Som fremføring regnes det også når opptaket overføres på en slik måte at den enkelte selv velger sted og tid for å få tilgang til opptaket. For annen fremføring av lydopptak innenfor denne perioden gjelder dog at den kan skje uten kunstnerens samtykke, men kunstneren – og produsenten – har ifølge åndsverkloven § 45b rett til vederlag, som innkreves av GRAMO. For slik annen offentlig fremføring av lydopptak som ikke lenger er vernet eller som ikke har slik tilknytning til et EØS-land eller et land som er medlem av Romakonvensjonen at det gjelder vederlagsrett etter åndsverkloven § 45b, skal det ifølge fondsloven betales avgift til Fond for utøvende kunstnere, men avgiftsplikten for annen offentlig fremføring av lydopptak enn i kringkastingssendinger er foreløpig (september 2006) suspendert. Denne loven inneholder også regler om avgift på offentlig fremføring av film. Fondets midler skal brukes til støtte for utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Det kan også gis produksjonstilskudd til innspilling foretatt i Norge fortrinnsvis med slik utøvende kunstner som nevnt og produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. På nærmere vilkår kan det også gis støtte til produksjon som innspilles i utlandet.

Kunstneren har krav på å bli navngitt «slik som god skikk tilsier», så vel på opptak av fremføringen som når fremføringen gjøres tilgjengelig for allmennheten, og bruken må ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for kunstnerens anseelse eller egenart.

Se også Romakonvensjonen.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg