Ideell rett, det vern en opphavsmann til et åndsverk har for sine ideelle (ikke-økonomiske) interesser, f.eks. retten til å motsette seg krenkende endringer av verket, retten til å bli navngitt ved bruk av verket osv. Se opphavsrett.