Designregisteret, føres av Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) og inneholder alle i Norge registrerte designer og mønstre, med angivelse av innehaver, frembringer samt i enkelte tilfeller fullmektig for innehaveren av retten. Enhver har rett til å få se Designregisteret og mot avgift få bekreftet utskrift av det. Designregisteret erstatter Mønsterregisteret.